Постоянната оптимизация е важен момент за всяко едно производство.
Ние започнахме подобряването на оросителната система с помощта на клапани за работно налягате. Въпреки денивелацията на терена тези клапани позволяват прецизното използване на всяка капка вода. Те ограничават свободното изтичане на вода между отделните цикли на нощното оросяване. С помощта на тези клапани, ние успяхме да спестим не целенасоченото изтичане на 1200 литра вода за един нощен цикъл на оросяване.

Comments are closed.